पृष्ठभूमी

प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट बक्तव्यमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गरिएको। प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनाले लिएको बार्षिक औषत ९.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदरको लक्ष्य र दिगो विकासका लक्ष्य सहितको समग्र उद्देश्य हासिल गर्न कुल रु.१२ खर्व ७ अर्व ८० करोड बराबरको लगानी आवश्यक रहने आंकलन गरिएकोछ।  सो को लागि सरकारी क्षेत्रबाट रु. ३ खर्व ९८ अर्व ७३ करोड लगानी हुने अनुमान रहेकोले बाँकी रु. ८ खर्व ९ अर्व ७ करोड बराबरको लगानीको स्रोत गैर सरकारी क्षेत्रबाट जुटाउन पर्ने अवस्था छ। जसको लागि स्वदेशी तथा निजी क्षेत्र एवम् प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोछ। उल्लेखित पृष्ठभूमी र प्रदेश सरकारको समृद्ध प्रदेश खुसी जनता निर्माण गर्ने दीर्घकालिन सोँच समेतका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा प्रदेश नं. ५ मा एक लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक देखिएकोछ ।